آزمایش بررسی عملکرد کود رشد مریان

آزمایش بررسی عملکرد کود رشد مریان به منظور بررسی کیفیت و عملکرد کود رشد مریان، این آزمایش طراحی و اجرا گردید. این آزمایش در بهمن و اسفند ماه سال ۱۳۹۵ انجام گرفت. به منظور کسب اطلاعات بیشتر در زمینه این محصول به توضیحات کود رشد مریان در بخش فروشگاه مراجعه نمایید. توجه: این مقاله توسط گروه باغبانی کودک

ادامه ی مطلب »