مقایسه محصول گلدان تبلیغاتی کاشتنی یک هدیه تبلیغاتی

گلدان تبلیغاتی کاشتنی یک هدیه تبلیغاتی
گلدان تبلیغاتی کاشتنی یک هدیه تبلیغاتی

ابعاد

130 گرم

ابعاد

4 الی 99 سال

ابعاد

11 سانتی متر

قطر

8 سانتی متر

قیمت

15000 تومان