مقایسه محصول چاردونه ( پکیج چهارتایی بذر ارگانیک)

چاردونه ( پکیج چهارتایی بذر ارگانیک)
چاردونه ( پکیج چهارتایی بذر ارگانیک)

وزن

70 گرم

رده سنی

4 الی 99 سال

ارتفاع

11 سانتی متر

قطر

8 سانتی متر

قیمت

18000 تومان