مقایسه محصول بیلچه فلزی باغبانی

بیلچه فلزی باغبانی
بیلچه فلزی باغبانی

طول

27.5 سانتی‌متر

عرض

7.5 سانتی‌متر

ارتفاع

2.5 سانتی‌متر

وزن

170 گرم

رنگ

قرمز

قیمت

8000 تومان