مقایسه محصول کود رشد مریان

کود رشد مریان
کود رشد مریان

ابعاد

110گرم

طول

5 سانتی‌متر

عرض

2.5 سانتی‌متر

ارتفاع

9 سانتی‌متر

غلظت مصرفی

1 در 1000 - ایجاد 100 لیتر کود مایع

قیمت

8000 تومان