مقالات

مقالات وبسایت مریان

جستجو در مقالات

  • دسته بندی : مقاله علمی

به احتمال زیاد با ما هم عقیده باشید که تجربه ای مشابه مشاهده ی سر برآوردن گیاه از دل خاک نیست. دانه ای در خاک فشرده می شود و چندی بعد یک گل چیدنی یا س

  • دسته بندی : مقاله علمی

مدادهای سبز یا کاشتنی از آن پدیده هایی هستند که هر چه از خوبی هایشان بگوییم کم گفته ایم، اثرات مثبت آموزشی، اخلاقی، تربیتی، محیط زیستی و بسیاری دیگر

  • دسته بندی : مقاله علمی

با گسترش زندگی شهری و فشارهای کاری در جوامع امروزی، آثار طبیعت بسیار کمتر در زندگی روزمره انسان ها دیده می شود. انسان ها با حرکت به سوی متمدن شدن، به

  • دسته بندی : مقاله علمی

لحظه ای به خاطرات دوران کودکی خود فکر کنید، فرقی نمی کند در روستایی کوچک بزرگ شده باشید یا در یک شهر بزرگ، احتمالاً از بازی های کودکانه خود در طبیعت،

  • دسته بندی : مقاله علمی

شما به چه میزان به نگهداری از گل ها و گیاهان آپارتمانی علاقه دارید؟ این روزها خیلی از افراد نداشتن حیاط، بالکن و کوچک بودن فضای آپارتمان را بهانه می ک