مقالات

مقالات وبسایت مریان

جستجو در مقالات

  • دسته بندی : مقاله علمی

چرا برنامه ی باغبانی و کشاورزی در مدارس ابتدایی یک ضرورت است؟ ( قسمت دوم) این نوشته بخش دوم از مقاله ای است که به باغبانی و کشاورزی مدارس اختصاص دا

  • دسته بندی : مقاله علمی

چرا برنامه ی باغبانی و کشاورزی در مدارس ابتدایی یک ضرورت است؟ ( قسمت اول) دهه ی گذشته را باید سال های گسترش برنامه های باغبانی و کشاورزی در مد

  • دسته بندی : مقاله علمی

از مهد کودک تا همین امروز، هر کدام از ما در هر سن و شرایطی به مداد احتیاج پیدا کرده ایم و می کنیم. چرخه ی ساخت و تولید مداد تا به امروز حداقل برای طبی

  • دسته بندی : مقاله علمی

برای باغبانی، به ویژه باغبانی خانگی، فواید مختلف و گوناگونی بر شمرده می شود. ابعاد و اثرات وسیعِ روانشناسی و فیزیکی، در حوزه های طراحی منظر و دکوراسیو

  • دسته بندی : مقاله علمی

سال های سال است که شرکت های مختلف از ابزارهای متنوعی برای پیشبرد اهداف مارکتینگ خود بهره می برند. یکی از مهم ترین این ابزارها ارائه ی محصول یا خدماتی

  • دسته بندی : مقاله علمی

بی هیچ کم و کاستی همه قبول داریم که لحظات فراموش نشدنی هر شخصی، آن بازه هایی است که با پدر و مادرش صرف پرداختن به کاری شده است. حال چه بهتر که فعالیت